Şeytani ermənilənin Laçındaki ekolojik terrorunu bütün dünyana propaqanda etməliyik