Duqinə və qızın karşı suiqəsd Ukraynadan deyil, Rusiyanın içindən gələn sifarişdir