ВИДЕО: Команда КВН Сборная Баку на прямом эфире Мисра ТВ 18.02.2017

Участники команды КВН «Сборная Баку» Иса Рагимов, Тамерлан Нагиев , Гусейн Сулейманов, а так же представитель команды в России Джейхун Гусейнов ответили на Ваши вопросы в прямом эфире Мисра ТВ.


 

#fuadabbasov

1 Comment on "ВИДЕО: Команда КВН Сборная Баку на прямом эфире Мисра ТВ 18.02.2017"

 1. Salam Fuad Müəllim.
  Rəsmi İnofmasiy Orqanlarının yayımladığı verlişlərə istinad edərək belə bir suallar meydana çıxır ki;

  1) Media qarşısında çıxışlar etmək imkanı olan Azərbaycanlılar belə «unutmuşlar» ki, hər hansı bir əraziyə Respublika statusu verilməsi üçün müəyyən normalardan istifadə edilir.
  Yəni, keçən əsrin əvvəllərində İrəvan Xanlığından qalmış ərazidən AR.SSR yaradılması üçün Zəngəzur, Göyçə mahalı və başqa əraziləri Azərbaycan «baş-bilənləri» Daşnakçılara vermişlər. Bu barədə olan rəsmi sənədlər Kremldə olduğu kimi Bakıdada olmalıdır.
  Sual budur ki; yuxarıda göstərilən məsələ (yəni, AR.SSR-nin süni surətdə yaradılması) nə səsləndirilmir, nədəki bu barədə olan rəsmi sənəd meydana çıxarılmır ?..

  2) Süni surətdə AR.SSR-nin yaradılmas, fırıldaq yoluyla Naxçıvanın Azərbaycandan ayrımasına səbəb olmuş və Naxçıvana Muxtariyyət verilmişdir. Bununla yanaşı 2 may 1921-ci ildə süni şəkildə Dağlıq Qarabağ Vilayəti anlayışı yaradılmışdır.
  Demək istədiym budur ki:
  — Qarabağ Xanlığı bütövlükdə (təxminən 90%) dağlıq ərazilərdən ibarət olduğu halda, yenidən onun kiçik bir hissəsi Dağlıq Qarabağ kimi qəbul olnmuşdur. Absud.
  — 2 may 1921-ci ildək, Dağlıq Qarabağ anlayışının olmaması özü-özünə sübut edir ki, Dağlıq Qarabağ olmamışdır. Və bu süni yaradılmış vilayətdir.
  Sual budur ki; Qarabağ Xanlığı bütövlükdə dağlıq ərazilərdən ibarət olduğu halda, Dağlıq Qarabağ adlı fərqli ərazi məntiqə uyğundurmu ?..

  3) Dağlıq Qarabağa tam Vilayət statusunun verilməsi, Daşnak partiyası Deklorasiyasının 2-ci hissəsinin tam həyata keçirilməsinə xidmət edir !..

  Yuxarıda göstərilənlərdən göründüyü kimi, Azərbaycan «baş-bilənləri» şəxsi kürsülərinə görə Azərbaycannın torpaqlarını qurban verərlər.

  Fuad Müəllim etiraf edirəm ki, Sizin kimi natiqliyim və populyarlığım yoxdur. Buna görədə Sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələləri rus dilində səsləndirərək cavabını axtarasınız.

  Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirərək, Ulu Tanrıdan Sizə uğurlar diləyirəm.

Comments are closed.