İmperyalist Rusiya’nın Azərbaycana ikinci «28 Aprel» yaşatması heç də istisna deyil!