30 il boyunca dostlarımız və yoldaşlarımız İran cəsusuna çevrildilər!