Bunun üçün Ermənistan ilə sülh müqaviləsi yoxdur, olmayıb ve heç vaxt olmayacaq!