Bunun üçün ermənilərin Bakıya görüşmələrə dəvət edilməsinin heç bir nəticəsi olmayacaq