Поддержи проект МИСРА!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОДДЕРЖКУ  «МИСРА» 

MİSRA” İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ VƏ TƏŞƏBBÜSLƏRİ İCTİMAYİ BİRLİYİ

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyat nömrəsi: 1118-Q62-3572. 

Hesab nömrəsi: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Abşeron filialı.

M/H AZ03NABZ01350100000000002944.

Kod 805539.

VÖİN 990001881.

IBAN AZ61IBAZ400900194461774119201.

VOEN 2005164571.

Автономная Некоммерческая Организация «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ»

Счёт №: 40703810001500000413
ИНН: 5047211687
КПП: 504701001

Реквизиты банка:
Название: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7706092528
КПП: 770543002
БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО