Тофик Зульфикаров: «Главная проблема неорганизованность азербайджанцев за рубежом»

Отношения России и Азербайджана в фоне сближения Армении и Европы, снижения роли Армении для Москвы в фоне улучшения отношений России и Турции, а также организованность российских азербайджанцев обсудили с бывшим министром иностранных дел Азербайджана Тофиком Зульфикаровым.

Ermənistan-Avropa yaxınlaşması fonunda Rusiya-Azərbaycan elaqələri, Türkiyə ilə Rusyanın yaxınlaşması ilə Ermənistanın Moskva üçün azalan rolu, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması ilə elaqədər Azərbaycanın Xarici Işləri keçmiş naziri Tofig Zülfüqarov ilə MİSRA TV kanalı üçün söhbət ettik.