Zəngəzur koridoru açılmazsa, Laçın koridoru bağlanmalıdır!