Zəlzələlədən sonra xarici dövlətlər Türkiyəyə necə siyasi təsir göstərə bilər?