Ulu Öndərin 1994-cü ildə Türkiyəyə təhsil almağa göndərdiyi tələbələr xatirələrini paylaşdılar!