Турция не нуждается в НАТО, а НАТО нужна Турция!

а