Türkiyə-Rusiya birliyindən sonra Moskva İrəvan yerinə Bakını tərcih etməlidir!