Türkiyənin bu günkü inkişafına qarşı çıxan hər bir ölkə PKK-nı alət kimi istifadə edir