Rusiyanın Azərbaycana münasibətini dəyiştirmək üçün nə edilməlidir?