Qazax ve Türkmən qazı Bakıdan keçib dünyaya çıxarsa, onda necə olacaq Rusun halı?