Putin Qarabağdaki Rus əskərləri üçün növbəti leqitimlik yolları axtarışlarındadır