Millət vəkili namizədi Fuad Abbasova dəstək üçün seçki fondu açıldı

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsindən çıxarış

Maddə 93. Seçki fonduna könüllü ianələr

93.1. Namizədin, qeydə alınmış namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, referendum üzrə təşviqat qrupunun seçki fonduna könüllü ianələr rabitə şöbələri və ya bank-kredit təşkilatları vasitəsi ilə ianəçinin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi və yaşayış yerinin ünvanı göstərilməklə şəxsiyyət vəsiqəsi yaxud onu əvəz edən sənədin təqdim edilməsi əsasında yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından qəbul edilir.

Millətvəkili namizədi Fuad Abbasova dəstək üçün seçki fondu açıldı:

İanə alanın adı və soyadı: Abbasov Fuad Malik

İanə alanın hesabı və IBAN: AZ37IBAZ33801019446429790215

Alan Bank: Azərbaycan Beynalxalq Bank ASC

Alan Bankın SWIFT kodu: IBAZAZ2X

Alan Bankin müxbir hesabı: AZ03NABZ01350100000000002944A

Alan bankın kodu: 805625

Bankin VOEN-i: 9900001881

Bankın ünvanı: Xətai rayonu, Nobel pr. 23