Londondaki səfirliyə hücum edənlər mütləq cəzalandırılmalıdır!