Kiev rus şəhəridirsə, Kazan Tatar şəhəri, Ufa Başkırd şəhəri, Dərbənd isə Azərbaycan şəhəridir!