Iran həm birbaşa, həm də digər ölkələri istifadə edərək Azərbaycana təsir göstərir