İran, Fransa, Rusyanı arxalanan Ermənistan Azərbaycana müharibə elan edərsə axrırı necə olacak