Ermənistan iktidarı ilə erməni diasporası arasında ciddi qarşıdurma var!

#fuadabbsov