Ermənilənrə xitab edən propaqandamız «yox» deyiləcək qədər çox zəyifdir!