Azərbaycanın milli qəhrəmanları. Vəzir Orucov. Cəsur döyüşçü (film, 2012)