Azərbaycanın milli qəhrəmanları. Sərdar Səfərov. Portret (film, 2012)