Azərbaycanın Ermənistana qarşı şikalətlərinə beynəlxalq məhkəmələrdə baxılmasına başlandı!

#fuadabbasov