Azərbaycan milli qəhrəmanları. Koroğlu Rəhimov (film, 2010)